Svårt sjuka patienter – Här är 4 filmer jag producerat!

Jag har producerat 4 filmer med svårt sjuka patienter, som behandlats med CET (Cell Energy Treatment), dvs Immunterapi.

Dessa personer har förbättrat sin status avsevärt.

I en intervjuserie om fem personer, presenterar vi några av filmerna:

https://www.youtube.com/watch?v=kPBcv7IQhHA&t=101s