Glöm det mörka – Se det ljusa

Pfizer har precis släppt (201101), en intervju med mig, där jag berättar lite om min resa med akromegali (Gigantism). Klicka på länken nedan:

https://www.akromegali.se/

På min egen hemsida, nedan, går det att läsa om i stort sett hela resan med Akromegali (Gigantism). Från upptäckt till livet efter kirurgi och Gammastrålning

Hypofystumörer

Hypofysen är en knappt centimeterstor livsnödvändig, hormonbildande (endokrin) körtel som ligger i en liten bengrop (sella turcica) i skallbasen under hjärnan och någon centimeter nedom
synnervskorset.

Hypofysen avger hormoner till blodbanan som påverkar och styr de flesta
endokrina organ i kroppen såsom sköldkörtel, binjurar och äggstockar/testiklar samt har effekter på tillväxt, amning, livmoder och vätskebalans.

Tumörer i hypofysen kan leda till över- eller
underproduktion av hormoner med vitt skilda symtom. Allvarlig synpåverkan med tunnelseende och nedsatt syn är vanligt om hypofystumören blir stor och trycker mot synnervskorset.

Under senare år har det utöver cystor och empty sella tillkommit mera ovanliga tillstånd i registret såsom germinom, hamartom, angiom, gangliocytom, sarcoidos, granulomatös polyangit, hypofyscarcinom samt metastaser från andra tumörsjukdomar där genetiska rubbningar kan vara orsaken. Hypofysit är en ökande diagnosgrupp i takt med att användning av immunhämmande läkemedel ökar.

Hypofyssjukdomar drabbar alla åldrar och leder till hög morbiditet och kan vara potentiellt livshotande om de inte handläggs rätt. Handläggningen av hypofyssjukdomar är komplicerad och innefattar samarbete mellan flera olika specialiteter.

Svenska Hypofysgruppen driver sedan 1991 Svenska Hypofysregistret, vilket är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att prospektivt utvärdera diagnostik och behandling av primära hypofystumörer och andra
hypofysnära processer.


Hypofystumörer är mycket sällsynta hos barn men kan få allvarliga konsekvenser med bland annat utebliven längdtillväxt och försenad pubertet. Totalt sett är det ingen könsskillnad, men icke hormonproducerande hypofystumörer är vanligare hos män, och prolaktin- respektive ACTH-producerande hypofystumörer hos kvinnor.

I sällsynta fall kan hypofystumörer vara ärftliga eller ingå i en mer generell tumörsjukdom, där flera endokrina organ kan vara drabbade.

I övrigt finns iga kända riskfaktorer. Tidigare studier från Västra Götaland och Finland har gett en incidens på cirka 40 nya fall (både hormonproducerande och icke hormonproducerande) /miljon/år.

Vi har inte belägg för att tro att tumörerna blir vanligare men med förbättrad röntgendiagnostik upptäcks de allt mer vilket är särskilt påtagligt i den äldre befolkningen.

Källa: Hypofysregistret 20201105