Addison – En livsfarlig sjukdom

Dagens privata apotek har ofta brist på viktiga mediciner, för att det inte går att tjäna pengar på dem, i samma omfattning som huvudvärkstabletter och kosmetika.

Gårdagens statliga apotek var mycket bättre för många allvarligt sjuka, då det alltid fanns lager och leverans så fort någon blev i livshotande situtioner. Idag är det mycket annorlunda.

Vi skall prata med Eva Rafner som är sjuk i Addisson, en sällansjukdom som kan innebära döden om medicin saknas i 24 timmar. Nu är det inte bara medicinerna som är viktiga, även sjuksköterskor på akutsjukvårlden har så pass dålig förståelse över livsavgörande moment, att de ibland bara lagt in halvt medvetslösa Addisonpatienter i ett skrymsle på sjukhuset, och återkommit ett par timmar senare när allt blivit värre.

Jag undrar hur det är att leva med Addisons sjukdom och hur ser behandlingarna ut? Hur är sjukvårdens kunskap om patienter som omedelbart behöver Hyrdrokortison/Kortison? Hur ser diagnosen ut och vd skall man vara observant på om man håller på att bli sjuk eller få sjukdomen? Hur ser statistiken ut för överlevnad?

Restnoteringar på de privata apoteken är inte att leka med och nu måste våra okunniga politiker även ta till sig kunskaper som gör att apoteken måste förstatligas igen!!!

Reporter Thomas Gjutarenäfve