Ole Dammegård. Del 1 av 4 om Estoniakatastrofen 1994

Del 1 av 4. Ole Dammegård har ägnat en stor del av sitt liv med forskning kring brottsliga händelser.

När det gäller den stora bilden av vad som hände 1994, Estonias förlisning i form av ett skadat bogvisir eller ett rent sprängattentat, går Ole Dammegård igenom de viktiga delarna i hela den här härvan.

Ole går igenom, detalj för detalj och namnger helt osminkat olika personligheter som är delaktiga till hela den här soppan av oegentligheter och hur man på ett politiskt plan valde att inte rädda de ca 70 personer som var kvar i luftfickorna på fartyget Estonia, där hon låg på ca 50-60 meters djup.

Tänk dig själv att du är med om en katastrof likt Estonia och ligger i en luftficka och väntar på att någon skall rädda dig, eftersom du litar på politiker och regering… och så blir det precis tvärtom.

En skandal utan dess like… Har någon tänkt tanken på att Estonia förliste med militär hjälp? Har någon tänkt tanke på att det transporterades kontinuerligt militärt materiel från Estland till Sverige och sedan vidare till länder söderut… allt med båtar som kontrollerades av Svensk regering, tull, förvaltningar och militär? Tror Ni att det hänt mer än en gång?

Här är en film att fundera över i fyra delar! En viss statsminister och hans närmaste pekas ut som ansvariga för hela tragedin. Sedan tillkommer andra politiker från den tillträdande regeringen, bara dagar efter ”haveriet”.

De fyra delarna ger totalt 3 h ren intervju, som här delats upp lämpliga tidsavsnitt. Vill du gå ännu djupare föreslår jag att du köper boken ”Statskupp i Slowmotion” från Adlibris.com, amazon.se, bokus.com, akademibokhandeln.se eller direkt från Ole Dammgård via https://lightonconspiracies.com/

Intervjuad: Ole Dammegård

Programledare Thomas Gjutarenäfve

Inspelat 14 mars 2023 Inspelat 14 mars 2023