Covid-19

(denna sida uppdateras kontinuerligt!)

Att dö av sjukdomar vill inte någon. Att skrämmas med sjukdomar för att stänga ner samhällen är lika illa.

De få som nu dör av den hemska sjukdomen Covid-19, är dock inte fler än dödstalen för en normalårsinfluensa. Varför är det så här?

Det diskuteras också om att vaccin ger blodproppar som i sin tur leder till dödsfall? Är nyttan med vaccin mindre än riskerna av vaccinet? Sist men inte minst uppstår frågan vems sida media står på och om de s.k. politiskt korrekta faktagranskarna granskar faktagranskarna?

EUROPARÅDET SLÅR FAST I EN AV SINA RESOLUTIONER ATT VI INTE FÅR TVINGAS TILL VACCINATIONER!!!

Enligt resolution 2361, som antogs den 27 januari 2021, slås fast att vaccination INTE är obligatoriskt för unionens medborgare!!! Ingen skall av politiska, sociala eller av andra skäl pressas att vaccinera sig om man själv inte önskar detta med sin egen avsiktsförklaring!!! (punkt 7.3.1)

Ingen får heller diskrimineras för att inte ha blivit vaccinerad på grund av möjliga hälsorisker eller för att inte vilja bli vaccinerad!!! Det innebär då att inga vaccinationspass kan avkrävas unionens medborgare!!! (punkt 7.3.2)

Ofrivilliga medicinska experiment är förbjudna enligt den internationellt gällande Nürnbergkonventionen!!!

Eftersom vi i våra grundlagar har mötes-, demonstrations- och yttrandefrihet, uppmanar jag alla till att strunta i den diktatoriska och fullkomligt grundlösa PANDEMILAGEN (som är antagen av politiker helt utan utbildning i sjukvårdsfrågor) . Personligen har jag levt som vanligt, precis som innan denna s.k. pandemi och tar mitt eget ansvar för mina egna handlingar i samhället. Jag har under hela denna tid gått på privata gym, badhus och idrottshallar. Poliser och politiker har inget med mitt leverne att göra!

Våra politiker och Poliser har blivit en form av diktaturens egna kreatur. Myndighetspersoner använder den s.k. Pandemilagen till att slå ner yttringar som inte är i takt med riksdagspartiernas diktatoriska översitteri! De som läst boken ”1984” av George Orwell behöver inte fundera speciellt länge över vart samhället eventuellt kan vara på väg!

Gå igenom de länkar jag bifogat nedan för att skapa Er en egen uppfattning.

INTRODUKTION

Politikerna har utarmat sjukvården genom att medvetet sedan 90-talet minska antalet intensivvårdsplatser. Det är problemet till dagens förhållanden inom sjukvården. Jag har stor förståelse över att de sjukvårdsanställda protesterar mot att de känner sig utarbetade. År 1993 hade vi i Sverige drygt 4.770 intensivvårdsplatser medans vi år 2021 har totalt 500!!!!

Ett problem som inte diskuteras är att befolkningen har ökat med 2.000.000 personer sedan början av 2.000-talet. Vi har en sjukvård som är anpassad till 8.000.000 och skall betjäna drygt 10.000.000. Problemet primärt är alltsåledes resursbrist inom sjukvården, sekundärt är själva sjukdomen Covid-19.

Titta på antalet döda de sista 20 åren. Vi kommer inte ens i närheten av de 10 värsta dödstalen de sista 20 åren, med eller utan Covid!!! Dödstalen håller sig inom normalfördelningskurvan, rent statistiskt.

Läkemedelsbolagen är också ett stort problem. De är som vilka vinstdrivande bolag som helst! De har även lyckats med lobbyverksamhet för att skrämma människor till att kräva s.k. hjälp i form av bolagens experimentella vaccin.

Det skulle förvåna mig mycket om inte vissa politiker fått betalt för att propagera till läkemedelsbolagens fördelar när det gäller att via ”carte blanche”, låta bolagen hållas helt skadeslösa om folk får långsiktiga bieffekter eller dör av deras produkter. Man överlåter alla skadestånd på staten och hur man sedan skall få skadestånd för anhöriga som dör eller de som får extremt svåra och långsiktiga skador av experimentvaccin… är höljt i ett dunkel.

Problemet med karriärpolitiker. Förr i tiden fanns det ofta högre utbildade riksdagspolitiker än idag. Vissa sjukvårdspolitiska talesmän har idag inte ens en sjuksköterskeutbildning i botten och dessa skall propagera för vaccin inom sina respektive partier samt i regioner och i riksdagen. Mycket märkligt. Man kan jämföra med att låta en livräddare stanna kvar på stranden när en drunknande människa inte får hjälp, då livräddaren inte kan simma.

Tänk att sitta i riksdagen och ha en massa åsikter, som saknar grund och sedan inkassera knappt 70.000 i månaden, utan krav på några kunskaper. Det låter lite som ”Kalle Anka” på nya äventyr. De flesta politiker i Sveriges riksdag, vill straffa vanliga människor som inte köper politikernas dåliga argument för eventuella lockdowner och begränsningar med antalet personer på allmänna platser.

Nu vet vi att även de som vaccineras sprider smitta och då är experimentvaccinerna bara till för att skydda de som vaccineras. Politiker och de stora medierna ljuger för folk om att de som vaccineras skyddar de övriga i samhället och kan därför slippa både munskydd och begränsningar i hur många människor de får umgås med.

I vårt samhälle har icke sjukvårdsutbildade politiker låtit stora köpcentra och affärshallar med att i stort sett låta stora volymer av människor träffas, men stänga kulturcentra såsom teatrar och idrottsanläggningar. Hur dessa obildade politiker får ihop den här ekvationen är obegriplig. Sedan gör politikerna inte som de vill att folket skall agera, då de är ute i alla möjliga semestersammanhang och uppträder fritt gående i köpcentra. Politikerna verkar inte tro på de förbud som de vill att vanligt folk skall följa! Politikerna behöver inte följa de råd eller regler man sätter upp för folket. Man behöver inte säga mer…

Politiker och läkemedelsbolag verkar arbeta tillsammans för att skrämma slag på skattebetalarna. Man skrämmer med döden och på så sätt får politikerna med lånade pengar köpa dyra experimentvacciner där vinnarna enbart är läkemedelsbolagen.

Politikerna hjälper till att skrämma folk till att isolera sig samt hotar människor som demonstrerar för att fritt få yttra sig och mötas i grundlagsfästa fria möten. Jag anser inte att pandemilagen är giltig, då den bryter mot grundlagsfästa mänskliga rättigheter.

Våra politiker vet lite om hur virus eller vacciner fungerar och agerar troligen i affekt med stor hjälp av läkemedelsbolagens lobbyorganisationer. Politikerna som inget vet, ser då till att bestraffa intellektuella människor som vill peka på andra synsätt än de lågt utbildade politikerna.

Josef Stalin kan lära dagens politiker hur man hanterar dissidenter till etablissemangspolitikerna och deras hantlangare. Stalin ansåg på sin tid att intellektuella som står i strid med det politiska systemet skulle behandlas hårt genom att ”ideer är mer kraftfulla än vapen. Vi låter inte fiender ha vapen så varför skulle vi låta dem ha ideér”.

Politikerna använder polisen för att slå ner folksamlingar som påtalar att politikerna agerar diktaturmässigt. Polisen slår ner fredliga folksamlingar men vågar sig inte ut i förorterna och åtgärdar kriminaliteten som där får florerar fritt. Polisen sysslar tillsammans med politikerna med ren signalpolitik, men riktig brottslighet har de ingen möjlighet att stävja. Tänk vad enkelt det är att slå ner gamla människor som demonstrerar.

Dagens poliser är som sovjetiska politiska kommissarier. Idag har vi inget svenskt demokratiskt samhälle. Vi har istället en form av demokratur blandat med diktatur. Folket förväntas att bara gå till valurnorna vart fjärde år, sedan behövs inte väljarna förrän fyra år senare. Demokratur och ett skämt för skendemokratin!

Att vaccinera sig och sedan påstå att de vaccinerade räddar sina medmänniskor är felaktigt. Att vaccinera sig gör man för sig själv. Man räddar inga andra då man fortfarande kan smitta med att överföra Sars-Cov-2 virus. Att ta ett vaccin som inte är utvärderat långsiktigt för allvarliga bieffekter, är i mina ögon samma sak som att spela rysk roulette.

Joseph Göbbels kanske har varit läromästare för våra etablissemangspolitiker i någon mån, då Göbbels ansåg att ”ju mer man upprepar en lögn, desto mer tror folket på den”. Våra moderna stora medier följer med i dansen och försöker sälja klick på sina tidningssidor. Ju mer skrämsel desto mer klick på deras s.k. ”news”.

Våra politiker har nu blivit kommunikationscentraler för politiskt korrekta uttalanden. En trend för att slippa ta ansvar.

Min far dog fyra dagar efter att han vaccinerats med Pfizers vaccin i mitten på januar 2021. Jag höll min far i handen fram till några timmar innan han tog sitt sista andetag. Covid är ingen sjukdom som man önskar någon och det är de gamla som våra politiker inte skyddade! För politikernas ”folkmord” skall till slut dessa själva få stå till svars.

Lästips ”Du sköna nya värld”, ”1984”, ”Fursten” samt ”Grisfarmen”… där kan vanligt folk starta.

Jag som skrivit dessa rader är utbildad i vetenskapsteori och statsvetenskap samt avslutade med civilekonomexamen där tyngdpunkten var förlagd inom nationalekonomi. Dessutom har jag erfarit många omgångar med sjukvården då jag opererat bort två hjärntumörer samt halva bukspottkörteln. Jag har lärt mig mycket genom samtal med allt från överläkare, anställda inom läkemedelsbolagen samt med forskare.

ÄR DET SKILLNAD PÅ VIRUS OCH SJUKDOM?

Under Wikipedia kan man läsa följande för att förstå vad som är virusgrupp (Corona), virus (SARS-CoV-2) och själva sjukdomen (Covid-19).

Lägg märke till att hela jordens befolkning lär få Coronavirus i någon form. Att få viruset SARS-CoV-2, är inte samma sak som att bli sjuk. Enligt läkaren Mikael Nordfors kommer 80% av jordens befolkning inte alls att drabbas då våra immunsystem hanterar viruset (SARS-CoV-2) så att vi inte får sjukdomen (Covid-19) . Av de 20% av jordens befolkning som får viruset utvecklas också sjukdomen, mestadels i mildare form. Av de fåtal (en liten del av de 20%-enheterna) som får allvarliga effekter av Covid-19, hamnar några på sjukhusens olika avdelningar för observation. Vi skall dock ha i minnet att några som hamnar på avdelning inte hamnar på intensivvårdsavdelningarna. En ytterst liten del hamnar på intensivvårdsavdelning för behandling. (statistik från sjukhusens egna rapporter kommer att meddelas längre ner i denna artikel).

Vad är antivaxx konspirationer? Jag har frågat läkare om de har koll på långsiktiga effekter av de olika vaccinerna… svaret blev att det är obefintlig data! De som tar vaccin gör det för sig själv, men smittar fortfarande andra. Fråga läkemedelsbolagen eller läkare. Du får med hög sannolikhet samma svar. Jag har tackat nej till alla former av s.k. vaccin i anslutning till Covid -19.

Tänk också på att du skall skilja på att få smittan Sars-Cov-2 (som all jordens befolkning troligen får) och sjukdomen Covid-19 (som bara ett mindre antal får).

I alla tider har vi haft coronavirus, och det kommer fler på sikt. Min far dog i Covid 19, fyra,dagar efter att han fick sprutan från Pfizer, den 16 Jan 2021. Jag vet att denna djävulska sjukdom tar ett fåtal människor hårt. En hel del vänner som tagit Astras vaccin har blivit sjuka och till och med fått Covid-19, några dagar efter att de vaccinerats! Jag ser mycket av det som händer i denna virusdebatt som oseriöst.

Hade inte olika riksdagsmajoriteter dragit ner på sjukvården de sista 20 åren per capita, hade vi troligtvis inte haft några problem med sjukvården. Sjukvården skriker om bristande resurser, där är den röda tråden!!!!!!!! Vi har blivit 2.000.000 fler människor i Sverige och sjukvården är anpassad efter drygt 8.000.000. Tacka våra riksdagsmajoriteter för att de är skyldiga till kaoset, inte själva Covid-19.

Intressant diskussion mellan två erkänt skickliga Svenska läkare! Sven Román och Nils Littorin (24 mars 2021)
Gör lockdown någon skillnad? När vi testar fler… varför räknar vi inte på andelar som smittas istället för aggregerat antal? Har vi verkligen en överdödlighet (jämför gärna med år 2001-2008)? Munskydd som hjälp? Är avstånd bättre än munskydd?

Vid återkommande omvärldsanalys över vad vanlig media inte vill publicera, hittar vi rapporter och artiklar i bland annat Göteborgsposten, där Europarådet den 27 januari 2021 fastlår att att det är förbjudet för Europas länder att tvångsvaccinera i någon form (även mot Covid-19)! Dessutom får ingen av Europas medborgare diskrimineras för att de inte vaccinerats. Enligt Nürnbergkonventionen får ingen efter andra världskriget utsättas för ofrivilliga medicinska experiment:

FAKTA ÅR 2021 OM EUROPARÅDETS FÖRBUD MOT TVÅNGSVACCINERING!

Fakta: Den 27 januari 2021 undertecknade Europarådet resolution 2361. Där påbjuds, i punkt 7.3, att alla 47 medlemsstaterna säkerställer att medborgarna informeras om att covid 19-vaccinationer inte är obligatoriska och att ingen på något sätt är pressad att vaccinera sig, om personen inte själv vill göra det. I samma punkt står också det kanske ännu viktigare: ”Ingen får diskrimineras för att inte ha vaccinerat sig på grund av möjliga hälsorisker, eller för att personen helt enkelt inte vill bli vaccinerad”. (Källa: Council of Europe: Resolution 2361 (2021). Här är en länk till Göteborgsposten: Ingen får tvingas att vaccinera sig | GP

73% AV DÖDFALLEN HAR SKETT PÅ ÄLDREBOENDEN

201129 får vi nu information från Agnes Wold om att det inte är farligt att vistas utomhus. Hon säger emot både regering och FHM. 73% av alla dödsfall har skett på äldreboenden, och detta blir till en anledning att stänga ner och begränsa hur många man får möta samtidigt i grupp. Det vore bättre att hålla igång samhället med gym, teater och idrottslig verksamhet, än att av någon politisk outgrundlig anledning stänga ner utesamhället, se Wolds uttalande här: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-statistik-over-3000-doda-i-covid-19-fran-aldreboenden

COVID-19 ÄR EN SVÅR INFLUENSA – INGET ANNAT!

Den 5 december 2020 läser vi en artikel i Expressen om att Covid-19 betraktas som en svår influensa med en dödlighet på 0.20-0.30%. En normalårsinfluensa har en dödlighet på ca 0.1%. Siffrorna betraktat visar på att masshysterin har fått alldeles för stora proportioner. Dock är det alltid tragiskt med allt lidande som sjuka människor utsätts för.

VÅGAR DU TA VACCIN?

11 december om RNA-Vaccin RNA vaccine – Wikipedia, vågar du verkligen ta vaccin efter att ha läst länken?

STATISTIK OM ANTAL VÅRDTILLFÄLLEN I SVERIGE

Senaste årets ”Antal vårdtillfällen i Stockholm”, fram till 9/12 samt ökningen två dagar senare den 11 december 2020.

JÄMFÖRELSE MED ANTAL VÅRDTILLFÄLLEN MELLAN 2018 OCH 2020

Här är en jämförelse med år 2018 mot 2020. Antal rapporterade vårdtillfällen har MINSKAT, inom Skånes sjukvård, 1 december till 11 december år 2020 mot 2018.

JÄMFÖRELSE MELLAN ANTAL INLAGDA MED KONSTATERAD COVID-19 I SKÅNE

Jämförelse mellan de som är inlagda på avdelning och de som är inlagda på intensivvårdsavdelning i Skåne. Siffrorna är per 11 december 2020.

COVID ÄR EN SVÅR INFLUENSA

”En av världens främsta forskare epdemiologen Johan Ioannidis, har bedömt infektionsdödligheten, IFR, för covid-19. WHO delar hans uppfattning. Ioannidis anser att IFR globalt är 0,15-0,20 procent. Vid en vanlig influensa är IFR omkring 0,1 procent, vid en svår influensa 0,2-0,3 procent. Vid covid-19 får fler intensivvård och långtidssymtom och den bör därför klassas som en svår influensa.”

MASSHYSTERI?

Här är artikeln: Corona: Nu pågår den största masshysterin någonsin (expressen.se)

LÄKAREN MIKAEL NORDFORS

Värt att veta är att läkaren Mikael Nordfors menar på att av de fåtal som rapporterats avlidna av Covid-19, är enbart 1/15 avlidna av Covid-19. Viktigt enligt Mikael Nordfors är att 14/15-delar som rapporterats avlidna av Covid-19, inte dött av sjukdomen utan av andra orsaker (ex. multipla sjukdomar). Myndigheterna påpekar felaktigt att alla MED Covid-19, har avlidit av Covid-19. Detta är som sagt helt felaktigt.

Här är en av Mikael Nordfors videos från mars 2020:

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN CORONA, SARS-COV-2 OCH COVID-19?

Först får vi då grundläggande information om begreppen på bl.a. Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Covid-19

”Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2 som tillhör virusgruppen coronavirus.[1] SARS-CoV-2 tillhör samma taxonomiska familj som MERS-CoV och SARS-CoV, som orsakar sjukdomarna MERS respektive SARS.[3] Flera andra virus som tillhör gruppen coronavirus är relativt harmlösa och ger vanliga förkylningar.[4]

Covid-19 smittar mellan människor. Smittan sker huvudsakligen, såvitt känt, genom så kallad droppsmitta, vilket innebär att virus överförs via droppar och sekret från luftvägarna när någon hostar eller nyser, eller genom direkt kontaktsmitta, vilket innebär att virus överförs genom kontakt mellan personer.[1] Det råder ingen vetenskaplig konsensus om huruvida viruset som orsakar covid-19 också kan spridas genom så kallad luftburen smitta, där viruspartiklar kan färdas långa sträckor genom luften, även om en hel del omständigheter pekar på att detta är möjligt.[1][5][6][7][8][9] Vissa forskare hävdar att fenomenet superspridning, dvs. då en eller ett fåtal smittade personer kan sprida smittan till ett stort antal andra vid ett och samma tillfälle, enbart kan förstås om man också accepterar att viruset kan spridas luftburet.[10][11]

Folkhälsomyndigheten har politiskt granskad information på sin hemsida och kan hämtas här: Folkhälsomyndigheten.

De flesta som smittas får lindriga symptom och behöver ingen särskild behandling.[1][5] Vissa som smittas får inga symptom alls.[5] Helt symptomfria personer har inte dokumenterats vara smittsamma, men ett fåtal studier pekar på att smittade personer kan vara smittsamma även innan de får symptom.[12] En del smittade blir allvarligt sjuka med exempelvis lunginflammation.[1] Äldre personer med underliggande sjukdomar löper högre risk att få svårare symptom.[1][5] Svår sjukdom kan resultera i lunginflammationARDSsepsis och septisk chock – som i vissa fall kan leda till att patienten avlider.

De vanligaste symptomen är feber och hosta.[1] Andra vanliga symptom är: andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.[1]

FÖREBYGGANDE INSATSER FÖR ATT ATT MOTVERKA SARS-COV-2.

Enligt läkaren Mikael Nordfors kan förebyggande insatser mot själva viruset (inte sjukdomen) ske med intagande av stora doser C-vitamin. Även normala doser av D-vitamin och Zink kan verka förebyggande. Nordfors påpekar att hydroxyklorokin kan minimera virusets effekter och övergå till Covid-19. Förebyggande insatser är inte samma sak som att bota covid-19.

DÖDLIGHET

Uppskattningarna när det gäller dödligheten är fortfarande osäkra. WHO uppskattade i mars 2020 att dödligheten är 1–2 procent av de som har infekterats. Denna statistik är osäker eftersom erfarenheten visar det kan finnas fler fall i de drabbade områdena än vad som har rapporterats i inledningsskedet, vilket kan innebära att statistiken för dödlighet kommer att sjunka. En av de saker som skiljer covid-19 från den vanliga säsongsinfluensan är att människor ännu så länge inte har någon immunitet, något som gör att många fler insjuknar samtidigt.[1]

Dödligheten de sista 10 åren visar inga förändringar mot andra år. Det kan följas via nedanstående tabell:

Statista.com

För att avdramatisera dödssiffrorna för Covid-19.

Jämför statistiken bakåt i tiden och fram till nu, med de årliga influensorna och dödstalen.

Mot vissa år är det ytterst lite högre dödstal och mot vissa år lite lägre! Skrämsel är politikernas bästa verktyg för att förslava människorna!

De läkare jag pratar med anser att den politiska hanteringen med störningar av samhällsverksamheter är sinnessjukt och att de ansvariga inkompetenta politikerna borde få träffa professionella psykiatriker för välbehövlig medicinering!!!

Gå in på statista.com. Sök på Sweden Death samt Sweden Death Average

Jag har sista tiden förstått att Covud-19 primärt är en politisk skrämselsjukdom och i andra hand en fysisk sjukdom

Nedan har jag tagit ut två rapporter ur Statista.com och när vi tittar på antal vårdtillfällen, månad för månad (nationellt och regionalt), och jämför 2020 med 2018, då finns ingen diskussion om att det är värre nu än 2018.

FIXERINGEN VID ANTAL DÖDA MED COVID-19 ÄR VILSELEDANDE

Professor Johnny Ludvigsson, vid Linköpings universitet skriver i Läkartidningen den 28 augusti 2020, att statistiken om döda i Covid-19 är helt vilsedande, se länken.

Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande – Läkartidningen (lakartidningen.se)

Läkartidningen.se 2020-08-28

I februari–mars 2018 dog 17 774 personer i Sverige. Under samma period 2020 dog 1 687 färre, men med daglig rapportering av antal döda i covid-19. Rapporteringen har fortsatt, trots att Sverige sedan mitten av juni inte har någon överdödlighet jämfört med 2015–2019! Vissa har slutat säga »till följd av covid-19« och övergått till »med covid-19«. Med en medianålder för de som dött på 84 år, de flesta med andra sjukdomar, kan man utgå ifrån att covid-19 i många fall endast har varit en bidragande dödsorsak. En analys i Östergötland visade att endast 15 procent av dödsfall med covid-19 utanför sjukhus kunde anses vara direkt orsakade av covid-19 [1]. Att antalet döda i juli 2020 i Sverige enligt SCB är lägre än genomsnittet för juli 2015–2019 talar för att en del av de som dog i våras med covid-19 annars utan covid-19 skulle ha dött i juli.

I de riktlinjer som gavs i mars 2020 om prioritering vid brist på intensivvårdsplatser talar man om förväntad överlevnad [2]. Prioritet 1: »En patient med svår sjukdom eller skada med förväntad överlevnad på mer än 12 månader ges högsta prioritet för intensivvård. Måste man prioritera också mellan patienter i den gruppen utgår man från förväntad återstående livslängd, alltså från biologisk ålder«. Detta synsätt är accepterat inom sjukvården men har saknats i debatten. Man har till exempel jämfört dödsfall på grund av covid-19 med dödsfall i Estoniakatastrofen. Då dog alla barn under 15 års ålder. Av 21 ungdomar från en skola i Jönköping överlevde 6, och alla 8 från en skola i Vilhelmina drunknade. Om dessa individer förlorade vardera 60 levnadsår, så motsvarar det en stor del av de förlorade levnadsåren hos de multisjuka äldre än 84 år som dött med covid-19 något tidigare än förväntat.

Varje år dör i världen > 55 miljoner. Hittills har ca 800 000 dött på grund av covid-19, lika många som brukar registreras dö på grund av självmord, men inte en bråkdel av antalet som dör på grund av cancer eller diabetes. Överlevnad påverkas av resurser. Den ekonomiska turbulensen 2008–2009 beräknas ha medfört 260 000 extra dödsfall enbart på grund av cancer [3], och man vet att arbetslöshet och ekonomisk kris leder till kraftig ökning av allehanda fysiska och psykiska problem, med ökad dödlighet, för att inte tala om vilka dramatiska effekter ekonomisk nedgång får på dödligheten i utvecklingsländer, inte minst bland barn [4]. Total nedstängning av samhället i flera länder har fått dramatiska effekter på ekonomin i klass med 1930-talet. Detta kan komma att döda många fler än själva viruset, och då även unga. Inte ens i Sverige har dock coronastrategins effekter på folkhälsan fått nämnvärt utrymme i debatten. Alltifrån framstående forskare till chefredaktörer har talat om »dödsviruset« och krävt nedstängning av samhället, och såtillvida lyckats. Människor har förlamats av skräck, konsumtionen har tvärstannat, företag gått omkull och arbetslösheten ökat. Politiker som anklagats för bristande handlingskraft, i jämförelse med grannländer som infört total nedstängning/undantagstillstånd, har känt sig föranlåtna att införa besöksförbud till äldreboenden, strängare än på fängelser, och gamla har fått dö utan att ens få träffa sin livspartner eller egna barn. Och med hjälp av ordningslagen har man lyckats kväva kultur-, nöjes- och idrottsevenemang, påhejade av dödsfallsräknande kollegor. När en av mina egna närmaste anhöriga begravs utesluts familjemedlemmar från begravningen för att antalet närvarande är maximerat till 45 i en kyrka med >400 sittplatser!

Coronapandemin har fått oöverskådliga konsekvenser med många döda, stor belastning på sjukvården, svår vårdskuld och svag ekonomi. När man vidtar åtgärder och väljer strategi finns goda skäl att inte kortsiktigt räkna antal döda med covid-19-diagnos, oavsett dödsorsak. Folkhälsan, även äldres före döden, inklusive risk för förlorade levnadsår med kvalitet, måste få större tyngd. Helst borde de som bestämmer också se konsekvenserna på sikt inte enbart för det egna landet utan också för resurssvaga länder, och inte minst för barnen.

MÖRKLÄGGNING OCH ATT PRESSA FOLK TILL TYSTNAD (PLANDEMIC)

En av flera filmer om mörkläggning inom läkemedelsindustrin samt om hur SARS-CoV2 (som kan bli Covid-19 enbart i 20% av fallen) är framtaget i laboratoriemiljö kan ses i filmen PLANDEMIC. I filmen går läkare ut och påstår att vården kring Covid-19 patienter är felaktig för att läkemedelsbolagen skall tjäna pengar på virus och sjukdom. Dessutom får vi rådet att förebygga sjukdomen med Hydroxiklorokin, C och D-vitamin samt Zink. Filmen har svensk undertext och kan ses via länken nedan:

https://bittube.video/videos/watch/d87c4383-3651-4d57-9ef8-6265df925c61?fbclid=IwAR06bMQ4JiCmtzKQKp_pvyA54DxfnleVZKBSEc9_F5Igrh77B-p4bLgoZgw

MED PCR-TEST KAN MAN HITTA VAD SOM HELST I VEM SOM HELST

https://www.bitchute.com/video/ZOMfZ3e2fLdu/?fbclid=IwAR2b5D0hzKpHFN_1Bm_Yguy53PBOQAKCuYr5hddQmc9J6aRux4O8Z4d_oZY

D-vitamin delas nu ut till riskgrupper för att mildra och förebygga Covid-19:

Det här är Hydroxiklorikin (Plaquenil) enligt FASS: https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19610412000017

PSYKISK SJUKDOM FÖR ORO ÖVER ATT DRABBAS AV COVID-19. Se denna länk till Canada:

https://www.cbc.ca/news/public-health-annual-report-opioid-deaths-skyrocket-1.5780129?fbclid=IwAR0iLfsMsOjWY9fkwXqxepuioBbrcYv_jUFQ6R37FkFnl-r_Chpki7RUNdo

SCB 16 november 2020: Än syns inte smittspridningen i höstens dödsstatistik

Den ökande spridningen av coronaviruset visade sig inte som en ökning av dödsfallen i Sverige i oktober, enligt preliminär statistik från SCB. Sedan halvårsskiftet har antalet döda varit något lägre än de senaste åren.

Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad till och med den 13 november i år. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet. Nivåerna som är under snittet kallas underdödlighet.

Än syns inte smittspridningen i höstens dödsstatistik (scb.se)

SVININFLUENSAN:

Vaccinet med mest biverkningar (t.ex Narkolepsi), reserverades för vanligt folk, inte de med bättre samhällspositioner… SVT om nu någon svårflörtad tror att detta, tillsammans med alla motståndsinlägg, är fake news…

Svininfluensan: Så gick det till när fem miljoner svenskar vaccinerade sig | SVT Nyheter

Den 5 februari 2021 kunde vi läsa att en forskarrapport i ansedda American Journal of Medicine, slår fast att hydroxiklorokin är effektivt för att begränsa dödligheten i Covid-19. Framtiden får utvisa om denna rapport äger någon giltighet eller ej, men de läkemedelsstyrda massmedierna skriver givetvis inget om denna artikel: Ny rapport: Hydroxiklorokin effektivt mot Covid-19 (nyatider.nu)

3 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*