36-årsdagen av mordet på Olof Palme. Intervju Chevamannen Leif Ljungqvist.

På 36-årsdagen är vi en del som träffas på mordplatsen (Sveavägen-Tunnelgatan), för Olof Palme.

Leif är nu helt säker på att mordtiden är 23.18, den 28/2 1986.

Den nya tiden slår sönder hela Palmeutredningens förutsättningar och frikänner helt ”Skandiamannen”, Stig Engström.

Utanför intervjun berättar sedan Leif att det bara var en ambulans på plats och att han såg mördaren.

Mördaren har Leif namnet på, men överlåter till alla att läsa om detta i hans bok ”Den oplanerade möjligheten”.

När intervjun var över var vi ett gäng som satte oss ner och fick oss något att dricka. Sedan förflöt kvällen med många intressanta samtal