28 år sedan Estonia sprängdes

Den 28 september 1994 skedde den största fredstida fartygsolyckan någonsin i nordiska farvatten. 852 passagerare och besättningsmän omkom när Estonia sjönk.

Åsa Myrbergs fader var chef för lotsarna i Stockholm. Fadern följde med på färden från Stockholm till Tallin och hade i uppdrag att certifiera de två kaptenerna ombord, för att dessa senare skulle kunna köra fartyg själv genom skärgården utan lots.

Vad har de anhöriga för tankar över det som hänt? Detta är vad programmet handlar om.

Åsa Myrberg intervjuas och står för alla faktauppgifter i programmet.

Programledare Thomas Gjutarenäfve

Alla avsntitt på Acast

https://shows.acast.com/thomas-intervjuer/episodes/28-estoniautredningen

Alla avsnitt på Spotify