ALS av kommunalt vatten?

Intervju med en f.d. chef på vattenverket i Trollhättan, med ansvar för 48.000 dricksvattenkonsumenter

Bli aldrig en visselblåsare säger Tage Tuvheden.

Att rena kommunalt vatten med giftigt flockningsmedel borde förbjudas i mänsklighetens namn. Tungmetaller sprider sig långsamt i dricksvattennätet i hela Sverige. Här pratar vi om att analysera flockningsmedel som hamnat i dricksvattennätet!

Får man ALS och demens av att dricka kommunalt dricksvatten? kan man skadas av PFAS eller få kronisk trötthet ME/CFS av detsamma?

Tätningsmedel Akrylamid Rocha- Gil fyllde man sprickor med i Hallandsåsen, när man byggde tunneln, samma medel som gjort att man misstänker att fiskar byter kön utanför kommunala avloppsvatten. Rödslam är en nyckel i hela den här diskussionen!

Denna intervju med ingenjören Tage Tuvheden gjordes den 30 september 2022

Producent, programledare och intervjuare: Thomas Gjutarenäfve