Ljuger staten för medborgarna? Del 1 med Jüri Lina

Är Sverige en kopia av den gamla strukturen från Sovjetunionen?

Jüri Lina fick lämna Estland med tvång, i slutet på 80-talet, då KGB satte honom i exil.

Kommunismen är som ett rött skynke för Jüri, då ideologins företrädare förföljt hans fritänkande och begränsat hans frihet.

Här är del 1 av våra öppna samtal om demokrati och diktatur

Programledare Thomas Gjutarenäfve