Olof Palmes dagböcker… togs om hand…

I den här intervjun samtalar jag och Michael MacLaine, med en känd personlighet inifrån Stockholms krogvärld. En kille som numera är enormt kunnig på säkerhetsfrågor.

”Lilla Peter” var hans smeknamn, när han drev några ”dörrar” i Stockholm på 80-talet. Han kom i kontakt med folk från regeringskansliet och var i ett antal fall deras privatchaufför, när inte SÄPO eller liknande ställde upp och körde.

En person som stod Olof Palme nära, i regeringskansliet, anförtrodde sig till ”Lilla Peter”, om uppgifter som handlade om Olof Palmes dagböcker. Tilliten till ”Lilla Peter” utmynnade i ett samtal för ett antal år sedan.

Personen i regeringskansliet har både jag och Michael MacLaine erhållit på ett papper. Eftersom ”Lilla Peter” är väldigt sjuk, vill han gå ut med dessa uppgifter.

Inget ansikte visas på ”Lilla Peter”, enbart på undertecknad och Michael MacLaine.

Den som är väl insatt i politiken och kroglivet på 80-talet, har säkert en förmåga att tänka ut vem personen ifrån regeringskansliet och ”Lilla Peter” är. Mannen från regeringskansliet dog för ett tag sedan, kan tilläggas.

Av hänsyn till anhöriga till mannen på regeringskansliet, går vi inte ut med namnet på denna. Däremot kommer vi själva att analysera lite andra uppgifter tillsammans med de som Lilla Peter har gett oss. Allt är inte inspelat i denna intervju, eftersom det finns annat som skulle vara till en stor hälsomässig nackdel både för Lilla Peter och för anhöriga till mannen från regeringskansliet samt någon i den undre värld som eventuellt kan tänkas vara med i bortforslandet av f.d. Statsminister Olof Palmes dagböcker.

Det som vi undrar är givetvis om dagböckernas tidsperioder och innehållet under mitten på 80-talet och fram till Olof Palmes frånfälle. Här borde finnas uppgifter som kan kopplas till olika länder, säkerhetsinformation och tankar rent politiskt.

Under alla våra intervjuer har vi lämnat meddelarskydd till de inblandade parterna (om de inte vill bli synliga), som uttalar sig i våra intervjuer.

Om någon har mer tips att lämna, efter personliga analyser, går det bra att maila: thomas@gjutarenafve.com

Programledare Thomas Gjutarenäfve och Michael MacLaine.