Från Statist till Skådespelare. Intervju Henrik Scheutz

Sveriges meste autografsamlare, statist, amatörskådespelare och filmarbetare, Henrik Scheutz, kommer vi här att få lyssna till i ett dokumentärt en timmes samtal.

Filmen som Ni kommer att se är copyrightskyddad för Arga Mannen AB. Alla uttalanden från de som intervjuas är deras egna och de ansvarar själva för innehållet som framförs.

Under hösten 2021 kommer jag att intervjua statister och skådespelare, om deras framgångar och hur långt de kommit i sin dröm om att få skådespela. Det som är intressant är att se olika människors drivkrafter att vilja vara inom filmens område.

Intervjun med statisten och amatörskådespelaren, Henrik Scheutz, handlar om hur han fick stå på scenen för första gången när han var 13 år gammal och fram tills nu när han fyllt drygt 40 år.

Det finns inte många autografer, från svenska kända skådespelare, som Henrik inte har i sin samling. Dessutom har Henrik nu en statistroll på Stadsteatern i Stockholm, på Sound of Music!

Vi får höra Henrik berätta om hur hela resan varit fram till nu. Vad tycker Henrik om att vara statist och tidvis känna på att vara en skådespelare? Vi kommer att ställa ett liknande antal frågor till alla som intervjuas.