Intervju om tiden före Vikingatiden

Idag intervjuar jag författaren Magnus Stenlund om Svensk Historia.

För 7.000 år sedan begynnte landet Sverige från både väster, söder och öster. Från norr har vi ingen direkt fakta om människor som vandrade ner i det som idag är landet Sverige. Men från övriga väderstreck berättar Magnus historien om vad som hände och kan ha hänt för 7.000 år sedan.

I denna del 1 talar vi om människor som kom till Sverige från Väster och Söder.

Del 2 behandlar det som skedde på den östra sidan av Sverige vid ungefär samma tidpunkt.

Bildades större språkstammar från Skandinavien genom människor som kom från olika väderstreck?

Varför flyttade människor hit till våra kalla trakter?

Kan Sverige ha bildats tidigare än nuvarande historieböcker ger oss vägledning till?

I våra skolor får vi knappt reda på källor till det som händer före vikingatiden i Sverige.

Det här är ett försök att forskningsmässigt gå bakåt i tiden och sedan fram till Vikingatiden. Det är en spännande resa som människor inte får sig serverat.

Under hela intervjun diskuteras hur och vad som är historia och vad man får prata om som kan anses vara en del av historien.

Böckerna om Sveriges historia från 5.000 år före kristus och fram till det som vi kallar för Vikingatiden, kan Ni köpa på http://magnusstenlund.se/

Programledare Thomas Gjutarenäfve